KURUMSAL

Çevre Politikamız


• Yürürlükte Bulunan Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak


• Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek


• Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek


• “Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak


• Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak


• Çevre Sisteminin Başarıyla Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini Sağlamak


• Tüm Faaliyetlerden Kaynaklanan Atık Miktarını Azaltmak ve Çevre Kirliliğini Önlemek


• İşletmemizde Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek

Elin Group Company www.elin.com.tr


Faaliyet Raporu tasarımı, faaliyet raporu yapımı cd dvd baskı matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım web tasarım, katalg tasarım ankara, kurumsal web tasarım
matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon