KURUMSAL

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


• Yürürlükte Bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak


• İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Oluşturmak ve Yaygınlaştırmak


• Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Güvenli Ekipman ve Uygun Teknolojiler Kullanmak


• İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi için Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek


• İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalışmalarına Organizasyonun Her Kademesinin ve Paydaşlarının Katılımını Sağlamak


• İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin Benimsenmesi İçin Çalışanlarımıza ve Hizmet Aldığımız Tedarikçi Firmaların Çalışanlarına, Ziyaretçilere, Stajyerlere Yönelik Eğitim ve Etkinlikleri Geliştirerek Sürdürmek


• Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı Hedefini benimseyerek, Gerekli Önlemleri Almak Suretiyle Verimliliğin Artırmak


• Faaliyet Gösterdiğimiz Her Ülkede İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Diğer Gerekliliklere Uymak

Elin Group Company www.elin.com.tr


Faaliyet Raporu tasarımı, faaliyet raporu yapımı cd dvd baskı matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım web tasarım, katalg tasarım ankara, kurumsal web tasarım
matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon