ONS INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID

  • Naleving van Turkse wetten en aanverwante wet- en administratieve regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging;
  • het beschermen van de vertrouwelijkheid van informatie van alle partijen in persoonlijke en elektronische communicatie en informatie-uitwisseling met derden;
  • Het geven van training aan alle medewerkers om het bewustzijn van informatiebeveiliging te vergroten;
  • Maak betrouwbare back-ups op basis van informatiekritiek;
  • Gevaren, overtredingen en kwetsbaarheden in informatiebeveiliging melden en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen;
  • Ervoor zorgen dat interne informatiebronnen niet worden gedeeld met onbevoegden;
  • Zorg ervoor dat de IT-middelen van de instelling niet worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met de Turkse wet en gerelateerde regelgeving;
  • Het evalueren van de drie basiselementen van het informatiebeveiligingsbeheersysteem, vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid, in de context van risicobeheer, om een kader te bieden voor het bereiken van bedrijfscontinuïteit - en informatiebeveiligingsdoelstellingen en om het systeem continu te verbeteren.