ZORLU SOLAR MODÜL GARANTİSİ

1. 10 YIL SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

Zorlu Enerji, normal kurulum koşulları, kullanımı ve bakımı altında olmak üzere ve Zorlu Solar Kullanıcı Kılavuzu'na uygun olarak gerçekleşitirilen uygulamalarda modüllerin dayanıklılığını, DC konnektörlerin güvenilirliğini ve cam yüzeyin sağlamlığını Garanti Başlangıç Tarihi'nden itibaren 120 ay (10 yıl) süresince garanti eder. Söz konusu sınırlı garanti kapsamında, modüller üzerinde üretim nedeni ile arızalar veya kusurlar, güç çıkışına olumsuz etki yaratabilecek malzeme ve işçilik kusurları gibi unsurlar bulunmayacaktır.


2. 25 YIL SINIRLI PERFORMANS GARANTİSİ

Güneş panelleri içindeki hücrelerde performans azalmasından kaynaklanan performans kaybını kapsar. 25 yıl Performans Garantisi verir. Çıkış gücü değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 

  • Standart Test Koşulları (STC) (1000w/m2; 25 oC sıcaklık; 1,5 AM) güneş panellerinin performansının ölçülmesinde kullanılan çevre koşullarıdır. Garanti kapsamına girip girmediği durumu da garantinin başlangıcında geçerli olan STC' ye göre belirlenir. 
  • STC ölçüm cihazının kalibrasyonu uluslararası akredite bir laboratuvarca yapılmış kalibre panelle yapılmaktadır.

Performans garantisi, performans düşüşünün panel camı, panel çerçevesi, konnektörler, baypas diyotları, kablo, fiş, EVA ve arka yüz folyosu gibi panel bileşenlerindeki kusur ve arızalardan kaynaklanan durumlarda yürürlüğe girmez. Performans azalmasında, her panelde, teslimat sırasında belirtilen nominal güç esas alınır.

Zorlu Enerji, normal montaj, uygulama ve servis koşullarında olmak üzere Garanti Başlangıç Tarihi'nden itibaren 25 yıl süreyle geçerli olmak üzere:

  • Polikristal modüller için; İlk yıl içindeki gerçek çıkış gücü Zorlu Enerji'nin modül veri sayfasında (datasheet) belirtilen minimum çıkış gücünün %98'inden az olmayacak, daha sonraki yıllarda çıkış gücü kaybı yıllık %0,7'yi geçmeyecek ve 25 yıl sonundaki gerçek güç çıkışı, ürün sayfasında belirtilen minimum çıkış gücünün %81,2'den az olmayacaktır.
  • Monokristal modüller için; İlk yıl içindeki gerçek çıkış gücü Zorlu Enerji'nin modül veri sayfasında (datasheet) belirtilen minimum çıkış gücünün %97'sinden az olmayacak, daha sonraki yıllarda çıkış gücü kaybı yıllık %0,7'yi geçmeyecek ve 25 yıl sonundaki gerçek güç çıkışı, ürün sayfasında belirtilen minimum çıkış gücünün %80,2'dan az olmayacaktır.

Yukarda bahsedilen performans değerlerinin sağlanamaması durumu "Performans Hatası" olarak adlandırılmaktadır. Müşteri tarafından güç üretiminde Performans Hatası olduğu iddia edilmesi durumunda, söz konusu Zorlu Solar Modülünün güç çıkışı, IEC standartlarında tanımlanan Standart Test Koşulları ("STC'ler") altında Zorlu Enerji tarafından ölçülecektir.


3. GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

Garanti Başlangıç Tarihi, modüllere ait fatura tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


4. GARANTİ SINIRLANDIRMASI

i. Tasarımdan kaynaklı sıkıntılar MNY' ye aittir. Kullanıcı hatalarına bağlı hiçbir durum garanti kapsamına girmez.

ii. Bu garanti sadece kullanma, kurulum ve işletim kurallarına uyulması durumunda geçerlidir.

iii. İmzalanan satış sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe belirlenen şartlar geçerlidir. 


5. GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

Sınırlı Garanti Kapsamı aşağıda belirtilen durumlara konu olan hiçbir modül için geçerli olmayacaktır:


iv. Zorlu Enerji'nin önceden bilgisi ve onayı olmaksızın modüller üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, onarım vb.

v. Modüller için yapılacak olan ödemenin yapılmaması

vi. Depolama, taşıma, kurulum, uygulama, kullanım veya hizmette hatalı kullanım, kötüye kullanma, ihmal veya kaza.

vii. Standartlara uygun olmayan konfigürasyon, dizayn, kurulum 

viii. Uygun olmayan, yanlış, yetersiz veya standartlara uygun olmayan İşletme ve Bakım yapılması

ix. Asit yağmuru, sıcak kum, tuzlu su, korozyon, hava kirliliği, deprem, patlama, alev, küf, dolu, buzlanma, tsunami, fırtına gibi ekstrem çevre koşulları ve doğal afetlere maruz kalınması

x. Madde 6'da sayılanlar dışında elektriksel dalgalanmalar, vandalizm, kaza sonucu oluşan kırılmalar ve bunlarla sınırlı olmaksızın Zorlu Enerji'nin kontrolü dışında gerçekleşen tüm olaylar

xi. Modüllerin kullanıldığı projede meydana gelebilecek gerilim dalgalanmaları, aşırı akım seviyesi, elektriksel ve mekaniksel mühendislik zayıflıkları elektriksel sorunlar

xii. Modül seri numarasının değiştirilmesi, silinmesi, okunmaz hale gelmesi


6. GARANTİ TALEBİ PROSEDÜRÜ

Alıcı, modüllerin tesliminden hemen sonra gözle görülür hataların tespiti amacıyla modülleri kontrol etmelidir. Ürün Hatası veya Performans Hatası ile karşılaşılması durumunda, Müşteri, kusurun açıklaması, modül etiketinde basılı seri numarası, barkodun resmi, ticari faturanın bir kopyası ve teslim tarihi gibi, iddianın kanıtlarını içeren bilgilendirme yazısını  Zorlu Enerji'ye göndermelidir.

  • Ürünler Zorlu Enerji tarafından kontrol, tamir veya değiştirme için geri alınırsa, Zorlu Enerji müşteriye bir Ürün İade İzni sağlayacaktır. Zorlu Enerji, Ürün İade İzni olmayan hiçbir modülün iadesini kabul etmeyecektir.
  • Zorlu Enerji, Ürünün kusurlu olmadığını veya bu garanti kapsamında bir performans açığının kapsanmadığını tespit ederse,  Ürünü masrafları Müşteriye ait olmak üzere iade edecek ve tamir, değiştirme veya geri ödeme için başka bir yükümlülüğü kalmayacaktır.


7. ÇÖZÜMLER

Modül Hatası ve/veya Performans Hatası olarak Zorlu Enerji'ye bildirilen modüller, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere, TÜV Rheinland, SGS, Fraunhofer başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından testlere tabi tutulacak olup, herhangi bir kusurun bulunup bulunmadığı yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilecektir.


a. Ürün Hatası Çözümleri

Zorlu Enerji,  Garanti Talebinin ardından, bir Zorlu Solar Modülünün  Ürün Kusuruna sahip olduğunu tespit ederse, Zorlu Enerji kendi takdirine bağlı olarak makul bir süre içinde: (i) Ürün Kusurunu gidermek veya onarmak; (ii) Hatalı Zorlu Solar Modülünü değiştirmek; veya (iii) Müşteri'nin faturasını sunmasıyla birlikte hatalı ürün için satın alındığı tarihteki fiyatlar baz alınarak geri ödeme yapılabilecektir.


b. Performans Hatası Çözümleri

Zorlu Enerji,  Garanti Talebinin ardından, bir Zorlu Solar Modülünün  Performans Kusuruna sahip olduğunu tespit ederse, Zorlu Enerji kendi takdirine bağlı olarak makul bir süre içinde: (i) Ürün Kusurunu giderilmesi veya onarılması; (ii) Hatalı Zorlu Solar Modülünü değiştirilmesi; veya (iii) ek modüller sağlanarak güç çıkışının garanti edilen seviyeye getirilmesi (iv) Gerçek Nakit Değerine dayanarak, performanstaki azalmanın parasal değerinin iade edilmesi seçeneklerinden uygun olanı seçecektir.


8 .MÜCBİR SEBEPLER

Zorlu Enerji, savaş, politika değişikliği, doğal afetler, terörizm gibi çeşitli mücbir sebeplere bağlı olarak meydana gelen performans kaybı veya gecikmelere ilişkin herhangi bir üçüncü taraf kişilere veya Alıcı'ya karşı sorumlu değildir.


9. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu Sınırlı Garanti, ....../....../2019'da veya sonrasında Alıcıya teslim edilen Ürünler için geçerlidir. Bu Sınırlı Garanti, Zorlu Enerji tarafından yeni bir revizyon yapılıncaya kadar geçerlidir.ZORLU SOLAR MODÜL GARANTİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.